Predstavitev

Verjetno ni Borovničana, ki mu ne bi bila poznana stara zgradba na Zalarjevi cesti blizu Kosove kapelice. V njej se že desetletja zbira staro in mlado, ki jim je blizu športna dejavnost. Da, mislimo na dom TVD Partizan Borovnica, ki v zadnjih letih doživlja temeljito preobrazbo in z novopridobljenimi prostori v zgornjem nadstropju nudi številne dodatne možnosti rekreacije in razvedrila. 

Dejavnost društva TVD Partizan je zelo raznolika in obsega sekcije, ki vključujejo predšolske otroke, mladino, fante in dekleta, ki se navdušujejo nad ekipnimi športi, ženske in moške ne glede na starost. V prostorih TVD-ja so tudi plezalne stene, fitnes in različne vrste rekvizitov, ki popestrijo vadbo in jo naredijo prijazno. Za nemoten potek vadbe skrbijo vodje sekcij.

Društvo TVD Partizan Borovnica razpolaga tudi s telovadnico v osnovni šoli dr. Ivana Korošca, in sicer med tednom v popoldanskem in večernem času ter ob sobotah in nedeljah ves dan. Posamezniki ali skupine lahko tudi zakupijo določen termin v šolski telovadnici ali TVD-ju in se glede na svoje želje ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi.

Vsak, ki se želi vključiti v katerokoli aktivnost v TVD Partizan, se ob začetku sezone včlani v društvo oz. obnovi članstvo, plača članarino in lahko obiskuje več različnih aktivnosti. Sezona se začne v mesecu oktobru in traja do maja oz. junija naslednje leto. 

Čas, v katerem živimo, zlasti odrasle sili v nenehno pehanje za dobrinami, za vedno višjimi rezultati in v neizprosen boj za samopotrjevanje. 

Včasih dobimo občutek, da nam zmanjkuje moči. Kje jo dobiti?

Poizkusite z rekreacijo, saj se tako telesu povrnejo moči, duh pa se osvobodi tegob vsakdanjika in zato nekoliko lažje stopamo novemu dnevu naproti. 

Starši, vzpodbujajte svoje otroke, da se bodo vključili v katero od športnih aktivnosti, ki jih ponuja naše društvo. S športom otroci in mladi aktivno in bogato zapolnijo svoj prosti čas, najdejo si prijatelje in počasi pričnejo spoznavati, da je šport pogoj za zdravo in kakovostno življenje. S članstvom v društvu lahko otrok obiskuje različne aktivnosti, ki so objavljene na urnikih.

 

Vabimo vas, da si ogledate urnik društva, si izberete aktivnost in se nam pridružite!