Step aerobika

Začenjata se Bodybeat in joga

VABILO

No podlagi 19. člena Statuta TVD Partizan Borovnica in sklepa seje izvršnega odbora, sklicujem redno letno skupščino TVD Partizan Borovnica, ki bo v soboto 16.3.2019 ob 19. uri v zgornji telovadnici TVD Partizan Borovnica.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine
2. Poročilo predsednika, nadzornega odbora in verifikacijske komisije
3. Razprava na poročila
4. Sprejem plana dejavnosti in finančnega plana za leto 2019
5. Razno

Vabljeni

TVD Partizan Borovnica
Predsednik: Tone Žerjav

Zahvala

Zahvaljujemo se nepodpisanemu dobrotniku, ki je voščil FBC Borovnici in daroval 100€.

TVD Partizan Borovnica

NOVOLETNA POPOTNICA


Staro leto zaključuje stare
zgodbe in poti.
Novo nas ne omejuje-saj ga
pravzaprav še ni.

Odgovorno ga posejmo,
da bo v slehernih očeh
več svetlobe in ljubezni –
ne le tekma za uspeh.

Tudi vase se ozrimo preden
stopimo naprej,
da se spet ne zaletimo
v cilj, ki nima jasnih mej.

Zvezdana Majhen

MIREN BOŽIČ  TER SREČNO
IN RAZGIBANO NOVO LETO 2019

IO TVD Partizan Borovnica

Naslov

  • Zalarjeva 10
    1353 Borovnica

Kontakt

  • 041/538 730
  • tone.zerjav@siol.net

Urniki

Telovadnica OŠ prenesi
Telovadnica TVD prenesi